کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیا (برنامه ریزی شهری)

کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیا (برنامه ریزی شهری)

800٬000 ‎ریال
بدون مالیات

کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیا (برنامه ریزی شهری) نشر پردازش

بی نظیرترین مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری شامل چکیده مباحث و کلیه آزمونها ی برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1376 تا سال 1399

این کتاب توسط گروهی از مولفین مجرب گردآوری شده است.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پردازش مراجعه بفرمایید. 

کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیا (برنامه ریزی شهری) انتشارات پردازش

برنامه ريزي شهري قبل از اين كه وارد مرحله طرح ريزي شهري شود، فرايندهاي ذهني و عملي يك سري تصميمهاي سنجيده در امور شهري
است كه با رعايت قيودات خاص خود شيوه و شكل رابطه انسان را با محيط شهري در قالب بهينه طراحي و طبقه بندي مي كند.طرح ریزی
شهري فرايندهاي ذهني منبعث از برنامه ريزي شهري را با رعايت هندسه، فيزيك و كالبد مناسب در عرصه فضايي يا بستر جغرافيايي شكل
داده و آنرا از مقوله ذهني به عيني تبديل ميكند و به آن تجسم فضايي ميدهد. چگونگي اين تجسم فضايي شيوه و حدود دخالت انسان را
در عرصه شهر مشخص ميكند.(رهنمايي ، 1383 ،ص 8) به عبارت ديگر ميتوان گفت شهر پوياست و اين پويايي لزوم برنامه ريزي براي دراز
مدت و فراتر از چارچوبهاي محدود و بسته را براي آن ايجاب مينمايد (مشهدي زاده دهاقاني ، 1383 ،ص 32 پيشگفتار.)
شهرسازي كدام است؟ و شهرساز كيست؟
شهرسازي علمي است كه ميتوان گفت اخيرا به وجود آمده است ولي هنر شهرسازي هم زمان با پيدايش انسان آغاز گشته است. طرح و تنظيم
نقشه هاي جديد، توزيع صحيح تاسيسات شهري و برنامه ريزي جهت حمل و نقل شهري، از جمله وظايف شهرسازي است. در شهرسازي مساله
اين نيست كه با ايجاد چند ساختمان يا چند شبكه راه و تامين چند مدرسه يا درمانگاه و يا پارك، مشكلات را حل نمود. مساله مهمتر آن است
كه از طريق تعيين تراكم هاي معقول جمعيتي و برنامه ريزي صحيح مسكن (با توجه به خواست ساكنين) و تامين نيازهاي وابسته به مسكن، روابط
محله اي و بين محله اي شهري، به نحو صحيحي مدنظر قرار گيرد كه اين خود نميتواند تنها به صورت ارايه يك نقشه شهرسازي بيان شود.
شهرساز در اين بين، به ايجاد رابطه منطقي بين انسان و محيط زيست مبادرت ميكند. امروزه متخصصين شهرسازي در زمينه مسايل شهري، در
دو رشته اصلي برنامه ريزی شهری  (urban Design) و طرح ريزی شهر (urban planning) به ایفای نقش پرداخته اند.برنامه ريزی شهری
عبارت است از: ايجاد محيطي راحت تر، بهتر، آسانتر و موثرتر براي شهرنشينان و از سوي ديگر طرح ريزي شهري را ميتوان مطالعه كيفيت
فضاها، كيفيت فيزيكي طرحها، ارايه طرحهاي فيزيكي از فضاها و شناخت كيفيت فيزيكي شهري دانست. طرح ريزي شهري در جستجوي كم و
كيف زيبايي بهتر از فرم هاي شهري است كه بر اساس مصرف اراضي و پیش بيني مصرف آن قرار دارد( شيعه، 1383 ، صص 9-7)
مولن، معتقد است: "يك طرح شهرسازي، شمايي از سازماندهي فضاي شهر است." امروزه طراحي شهري از برآوردن سه تقاضاي اصلي
پايداري منظر شهري، يعني وحدت در مقياس، وحدت در فضاي جنبشي (حركت) و تناسب (به جا بودن) ناتوان است و بايد براي رفع
معضلات و مشكلات محيط زيست راه حل هايي را پيدا نمايد. متاسفانه در ايران، مديريت شهري مساله منظر شهري را كه مقوله اي تاثيرگذار و 
 تاثيرپذیر است به مالكان و بساز بفروش هاي شهري واگذار كرده است (رهنمايي ، 12،1383)

این کتاب مجموعه پردازش  شامل سوالات کارشناسی ارشد از سال 1376 تا سال 1399 نیز می باشد.

پردازش
797 قلم
No reviews

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

Product added to wishlist
Product added to compare.