کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیای شهری

کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیای شهری

700٬000 ‎ریال
بدون مالیات

کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیای شهری نشر پردازش

قابل استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای رشته جغرافیا و متقاضیان آزمونهای استخدامی و داوطلبان آزمونهای تحصیلات تکمیلی

تالیف شده توسط گروهی از مولفین مجرب

برای آشنایی بیشتر با کتابهای این انتشارات به وب سایت پردازش مراجعه بفرمایید.

کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیای شهری انتشارات پردازش

تعريف جامعي از شهر كه بتواند شامل كليه شهرهاي جهان باشد، مشكل است؛ چرا كه شهرها به سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي هم‌سان وابسته نبوده و نكات مشتركي بين آن‌ها وجود ندارد تا مبنايي براي تعريف عام شمول شهرها باشد.به‌نظر «فردريك فن ريشتهفن» شهر اجتماعي از انسان‌ها در مكان معيني است كه حيات عادي آنان از فعاليت غيرزراعي به ويژه از راه بازرگاني و صنعت تامين گردد.براي «واگنر»، شهر نقطه تمركز امور بازرگاني است.«راتزل» در برابر اجتماعات موقتي و فصلي، شهر را محل اجتماع دايمي انسان‌ها و مساكن آنها مي‌داند.«ماكس سور» كه در مطالعات جغرافياي انساني از جامعه‌شناسي مايه مي‌گيرد، شهر را الگوي كاملي از زندگي اجتماعي مي‌داند، اجتماعي كه از سينه جوامع روستايي كشيده است (فريد، 1375، ص 2).

در سال 1841، ژرژكهل، نظريه‌اي درباره موقع، رشد و پراكندگي فضايي سكونتگاه‌هاي شهري مطرح ساخت كه مي‌توان گفت براي اولين بار در تاريخ علم جغرافيا، روابط متقابل ساخت‌هاي فضايي و ساخت‌هاي اجتماعي به‌‌صورت علمي تبيين شد. در طرح كهل، بخش اول شهر به سازمان‌هاي تجاري، اداري و منطقه مسكوني بازرگانان و ثروتمندانان اختصاص يافته است. براساس اين نظريه به موازات فاصله گرفتن از مركز شهر، پايگاه‌هاي اقتصادي-اجتماعي خانواده‌هاي شهري نيز كاهش مي‌يابد. در تاريخ علم جغرافيا، محيط‌گرايي يا جبر جغرافيايي، مدت زيادي برتفكرات جغرافيايي تاثير گذاشت. طي سال‌هاي 1900-1875، بخش بزرگي از مطالعات جغرافيايي براساس محيط‌گرايي تنظيم‌شده و در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، جغرافي‌دانان در تحليل جغرافيايي شهرها درباره موقع، توسعه تاريخي، پراكندگي فضايي شهرها با توجه به پيوند آن‌ها با شرايط محيطي، مطالعه بيشتري انجام دادند. در اين دوره شرايط توپوگرافيك (موقع) و شرايط جغرافيايي (موضع)، همواره مورد توجه جغرافي‌دانان بوده است كه نمونه روش آن را مي‌توان در بررسي‌هاي آلفردهتنر مشاهده كرد. در اواخر قرن نوزدهم، تفسير و تبيين جغرافياي شهري تحت‌تاثير جغرافياي طبيعي، به‌ ويژه جغرافياي گياهي و اكولوژي گياهي بوده است. اين روند اكولوژيك، زمينه‌ مساعدي را فراهم آورد تا در اوايل قرن بيستم، علم جغرافيا با عنوان اكولوژي انساني مطرح گرديد. در سال 1899، اشلوتر عنوان نمود كه وحدت جغرافياي طبيعي و انساني مي‌تواند به تبيين اشكال واقعي سطح سياره زمين كمك نمايد. وي شهر مركزي را موضوع اصلي و اساس مطالعه در جغرافياي شهري مي‌داند.

از جمله منابع کتاب کتاب همه ی مباحث و همه ی سوال های جغرافیای شهری مجموعه پردازش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1ـ شكوئى، حسين، ديدگاههاى نو در جغرافياى شهرى ج 1، انتشارات سمت، 1373.

2ـ فريد، يدالله، جغرافيا و شهرشناسى، انتشارت دانشگاه تبريز، 1368.

3ـ نظريان، اصغر؛ جغرافياى شهرى ايران، انتشارات پيام نور، 1374 (چاپ دوم).

4ـ رضوانى، علىاصغر؛ روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، انتشارات پيام نور، 1374 (چاپ دوم).

5ـ شكوئى، حسين، جغرافياى شهرى، انتشارات پيامنور،  1375

6ـ زيارى، كرامتالله، برنامهريزى شهرهاى جديد، انتشارات سمت، 1378.

7ـ شيعه، اسماعيل؛ مقدمهاى بر مبانى برنامهريزى شهرى، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1376، (چاپ هفتم).

8ـ مشهدىزاده دهاقانى، ناصر؛ تحليلى از ويژگىهاى برنامهريزى شهرى در ايران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 1373.

پردازش
796 قلم
No reviews

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

Product added to wishlist
Product added to compare.