نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا (جغرافیای شهری مبانی و ایران)

A1102N01
1٬000٬000 ‎ریال
بدون مالیات

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا - جغرافیای شهری (مبانی و ایران)

CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری

نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است

سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید

سرفصل های  نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا (جغرافیای شهری مبانی و ایران) انتشارات پردازش

فصل 1 : جغرافیای شهری و ابعادی اجتماعی – اقتصادی آن
فصل 2 : سیر تکوینی در جغرافیای شهری
فصل 3 : شهر و مفاهیم شهری
فصل 4 : مکتب های جغرافیای شهری
فصل 5 : زندگی شهری در دوره های تاریخی
فصل 6 : مادر شهر
فصل 7 : منطقه بندی و مورفولوژی شهری
فصل 8 : وابستگی های فضایی و روابط شهر و روستا
فصل 9 : سیستم های شهری
فصل 10 : تمرکز زدایی و سیستم های سکونتگاهی
فصل 11 : نظریه های اجتماعی و شهرگرایی
فصل 12 : شهر از دیدگاه نظامات علمی مختلف
فصل 13 : بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه یی
فصل 14 : طرح و نقشه و ساختار شهری
فصل 15 : بافت اکولوژیکی شهر
فصل 16 : توسعه و واژه شناسی ارگانیسم شهری
فصل 17 : نقش و کارشهری
فصل 18 : شهر و ناحیه
--- جغرافیای شهری ایران
فصل 1 : شهر و شهرنشینی در دوره باستان پیش از اسلام
فصل 2 : شهر و شهر نشینی پس از پیروزی اسلام
فصل 3 : شهر و شهرنشینی از پیروزی اسلام تا عصر معاصر
فصل 4 : شهر و شهرنشینی در دوره معاصر
فصل 5 : نقش بنیادهای جغرافیایی در شکل گیری شهرهای ایران

پردازش
9999 قلم
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.