سوال های ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد اول تا پنجم سال 70 تا 92

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

110110-all
145٬000 ‎ریال

مجموعه سوال های کلیه آزمون های کارشناسی ارشد همراه با پاسخ های کامل تشریحی

دانشگاه سراسری سال : 70 تا 92

دانشگاه آزاد : 73 تا 91

کتاب های سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

مجموعه کتاب سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

روش کار در پاسخگویی به پرسشها، ارائه پاسخ تشریحی و تا حد امکان با ارائه مرجع بوده است مگر در موارد تکرار شده و یا بخش کلیات ادبی. دانشجویان به خوبی میدانند که در بخش کلیات ادبی یعنی دستور زبان، صنایع بدیعی و معانی وبیان، در برخی موارد میان اساتید فن اختلاف نظر وجود دارد بنابراین، در بعضی پرسشها سعی بر آن بوده تا نظر دقیق و مستند بیان شود حتی برای رفع ابهام از نظر اساتید بزرگوار ادب فارسی برخوردار شده ام.

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد اول

این کتاب حاوی سوالات کلیه آزمون های کارشناسی ارشد برگذار شده  دانشگاه های کشور از سال 70 تا 78 همراه با پاسخ های کامل تشریحی و ذکر منابع ( 409 صفحه)

 

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد دوم

این کتاب حاوی سوالات کلیه آزمون های کارشناسی ارشد برگذار شده  دانشگاه های کشور از سال 79 تا 82 همراه با پاسخ های کامل تشریحی و ذکر منابع.( 248 صفحه)

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد سوم

این کتاب حاوی سوالات کلیه آزمون های کارشناسی ارشد برگذار شده  دانشگاه های کشور از سال 83 تا 85 همراه با پاسخ های کامل تشریحی و ذکر منابع.( 220 صفحه)

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد چهارم

این کتاب حاوی سوالات کلیه آزمون های کارشناسی ارشد برگذار شده  دانشگاه های کشور از سال 86 تا 89 همراه با پاسخ های کامل تشریحی و ذکر منابع.( 346 صفحه)

کتاب سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد پنجم

این کتاب حاوی سوالات کلیه آزمون های کارشناسی ارشد برگذار شده  دانشگاه های کشور از سال 90 تا 92 همراه با پاسخ های کامل تشریحی و ذکر منابع( 237 صفحه)

کتابهای که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی می شود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه می شود مواد زیر را مطالعه کنند.

 1. بدیع(نگاهی تازه به بدیع) ، سیروس شمیسا، چاپ پنجم، انتشارات فردوس.
 2. بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی.
 3. بیان، سیروس شمیسا، چاپ سوم، انتشارات فردوس.
 4. تاریخ ادبیات ایران، ذبیح الله صفا، انتشارات ققنوس، تهران 1368.
 5. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب،1374.
 6. تاریخ جهانگشای جوینی، (گزیده)، جعفر شعار، تهران 1370.
 7. چهار مقاله، نظامی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین.
 8. حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران،1377.
 9. دستور زبان فارسی، عبدالرسول خیام پور، تهران، 1373.
 10. دشواریهای ایوان خاقانی، میرجلال الدین کزازی، تهران،1387.
 11. رستم و اسفندیار(رزم نامه)،جعفر شعار، حسن انوری، چاپ نهم، انتشارات علمی.
 12. رستم و سهراب(غم نامه)،جعفر شعار، حسن انوری، انتشارات علمی، 1370.
 13. سبک شناسی نثر، سیروس شمیسا، نشر میترا،1380.
 14. سبک شناسی نظم، سیروس شمیسا.
 15. فن نثر در ادب فارسی، حسین خطیبی، تهران، 1375.
 16. کلیله و دمنه، نصرالله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران 1371.
 17. گزیده خاقانی، ضیاالدین سجادی، انتشارات امیرکبیر.
 18. گلستان، سعدی شیرازی ، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران 1367.
 19. مثنوی مولوی (شرح جامع)، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، 1380.
 20. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح و توضیح وحید دستگردی.
 21. مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران 1375.
 22. معانی و بیان، محمد علوی مقدم، رضا اشرف زاده، انتشارات سمت.
 23. منطق الطیر عطار، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ نهم، علمی فرهنگی.
 24. مبادی العربیه، معلم رشید الشرتونی، دارالعلم قم.
عنوان
کتاب سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
تهیه کنندگان
دکتر اکبر شاملو
زین العابدین درگاهی
وضعیت فهرست نویسی
فیپا
موضوع
آزمون های دوره های تحصیلات تکمیلی – ایران
ادبیات فارسی – آزمونها و تمرین ها ( عالی )
دانشگاه ها و مدارس عالی – ایران – آزمونها
حروفچینی
پردازش
لیتوگرافی
پردازش
چاپ و صحافی
پردازش
پردازش
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.