کتاب های خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی تمام جلدها

کتاب های خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

110170-ALL
محصولات موجود به اندازه کافی نیستند
195٬000 ‎ریال

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی همراه با تست های تالیفی و تست های کنکور

تحلیل صرفی و نحوی اشعار عربی

همراه با تست های تالیفی و تست های کنکور

کتاب های خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

مجموعه کتاب های خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (نثر فارسی)

هدف از تدوین این کتاب،‌ رهنمونی دانشجویان گرامی به دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی است. پهنه  ادبیات فارسی آنقدر گستره و فراگیر است که هیچگاه نمیتوان نکته های زیبای آثار نغز و شیوای بزرگان آن را در کتاب و نوشته ای مختصر، عرصه نمود. بنابراین توصیه میشود برای فهم عمیق متون نثر فارسی به اصل کتب مراجعه شود و با دقت تمام مطالعه گردد. 

گاهی در پرسش های آزمون با عباراتی مواجه میشویم که بسیار ساده است و واژه های دشوار و غیر قابل فهم در آن نمتوان یافت، در این گونه موارد فهم درست عبارت در گرو خواندن کامل متن یا حکایت و داستان است.گاه واژه ای را از جمله ای حذف میکنند و دانشجو بایستی آن را تشخیص دهد این مسئله هم در گروه تسلط به متن و ساختار و سبک آن است. مقصود از این تفضیل ابتدا دعوت دانشجویان است به خواندن تب مورد نظر در آزمون و آنگاه دقت لازم در عبارات نغزکه در آن پیچش و دشواری نهفته است. اما بدان سبب که حجم متون فراگیر و گسترده است این امکان وجود دارد که پس از یک بار خواندن، عبارات درخور توجه به فراموشی سپرده شود.

بدین سبب این کتاب و نوشته بر آن است تا کار مطالعه را بر شما آسان و هموار گرداند و دیگر بار نیازی به خواندن متن نباشد. چرا که عبارات مهم و درخور توجه با دقت تمام بررسی و تشریح شده اند.

تنظیم مطالب به گونه ای است که از اتلاف وقت جلوگیری میشود، هر چند این نوشته میتوانست حجم بیشتری را به خود اختصاص دهد اما هدف، انتخاب و گزینش مهمترین عبارات و جملات بوده است. دربسیاری موارد عبارات به گونه ای است که گویی از قبل و بعد از آن چیزی کاسته شده که البته امری اجتناب پذیر است چون بنای کار همان شیوه ای است که در پرسش های آزمون معیار قرار میگیرد.

برای شرح و توضیحات عبارات از منابع ماخذی که بهره برده شده حتی المکان در داخل متن بدانها اشاره شده است اما در پایان کتاب تمام منابع به طور کامل معرفی شده است.

کتابهای که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی میشود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه میشود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. بدیع(نگاهی تازه به بدیع) ، سیروس شمیسا، چاپ پنجم، انتشارات فردوس.
 2. بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی.
 3. بیان، سیروس شمیسا، چاپ سوم، انتشارات فردوس.
 4. تاریخ ادبیات ایران، ذبیح الله صفا، انتشارات ققنوس، تهران 1368.
 5. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب،1374.
 6. تاریخ جهانگشای جوینی، (گزیده)، جعفر شعار، تهران 1370.
 7. چهار مقاله، نظامی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین.
 8. حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران،1377.
 9. دستور زبان فارسی، عبدالرسول خیام پور، تهران، 1373.
 10. دشواریهای ایوان خاقانی، میرجلال الدین کزازی، تهران،1387.
 11. رستم و اسفندیار(رزم نامه)،جعفر شعار، حسن انوری، چاپ نهم، انتشارات علمی.
 12. رستم و سهراب(غم نامه)،جعفر شعار، حسن انوری، انتشارات علمی، 1370.
 13. سبک شناسی نثر، سیروس شمیسا، نشر میترا،1380.
 14. سبک شناسی نظم، سیروس شمیسا.
 15. فن نثر در ادب فارسی، حسین خطیبی، تهران، 1375.
 16. کلیله و دمنه، نصرالله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران 1371.
 17. گزیده خاقانی، ضیاالدین سجادی، انتشارات امیرکبیر.
 18. گلستان، سعدی شیرازی ، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران 1367.
 19. مثنوی مولوی (شرح جامع)، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، 1380.
 20. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح و توضیح وحید دستگردی.
 21. مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران 1375.
 22. معانی و بیان، محمد علوی مقدم، رضا اشرف زاده، انتشارات سمت.
 23. منطق الطیر عطار، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ نهم، علمی فرهنگی.
 24. مبادی العربیه، معلم رشید الشرتونی، دارالعلم قم.

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی نظم فارسی

هدف نگارنده از تدوین کتاب حاضر، فراگیری نکات مهم متون نظم فارسی است که در شمار منابع آزمونی دوره کارشناسی قرار گرفته اند. خلاصه کردن متن نظم فارسی با آن همه گستردگی و در عین حال پیوستگی موضوعی و مفهومی کار آسانی نیست و حتی در برخی موارد میتوان گفت غیر ممکن است بنابراین توصیه ما بر این است که دانشجویان گرامی تمام متونی را که به عنوان منابع عمومی و آزمونی معرفی شده اند با دقت بخوانن و سپس به مطالعه کتاب مذکور بپردازند. تا اینکه مطالب مهم و کلیدی را بتوانند به سادگی و با تمرکز خوب به خاطر بسپارند. ویژگی کتاب خلاصه مباحث نظم فارسی، در آن است که مطالب مهم و اساسی هر درس به طور جداگانه تدوین شده و میتوان در کمترین زمان حجم وسیعی از کلیدی ترین نکات را به خاطر سپردو بدین سان نیازی به مراجعه مجدد به کتاب های دومی نیست. تمام مطالب و محتویات کتاب حاشر از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در مطالعه آن توصیه میشود، هیچ نکته ای را غیر مهم تلقی نکنند و تمام جزییات کتاب با دقت کافی مطالعه شود.

کتابهای که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی میشود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه میشود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چاپ دوم، 1363.
 2. حافظ نامه، بهاالدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، 1372.
 3. حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران،1377.
 4. خلاصه حدیقه حکیم سنایی غزنوی، به سعی امیر بانوی کریمی، زوار، چاپ اول، 1374.
 5. دشواریهای دیوان خاقانی، میرجلال الدین کزازی، تهران،1378.
 6. دیوان حافظ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ هفدهم، صفی علیشاه، 1375.
 7. رستم و اسفندیار، جعفر شعار، حسن انوری، انتشارات علمی، 1370.
 8. رستم و سهراب، جعفر شعار، حسن انوری،چاپ نهم، انتشارات علمی، 1370.
 9. گزیده خاقانی، ضیاالدین سجادی، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1372.
 10. مثنوی مولوی، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، 1380.
 11. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح و توضیح وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان ،چاپ سوم، 1378.

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد (کلیله و دمنه)

کتاب کلیله و دمنه از جمله آثار مهم نثر فنی در قرن ششم هجری است. نثر آن از هرچه حیث پخته و منسجم است. از جمله ویژگی های نثر این کتاب کثرت لغات و اصطلاحات عربی و استفاده از اشعار و ضرب المثل های عربی است. نصرالله منشی در واقع با درج ابیات عربی و امثله شعری، خواسته تا نثر کتاب را پربار و پرمحتوا بگرداند

از آنجایی که دانشجویان ادبیات فارسی، نیاز مبرمی به آموختن دستور زبان و قواعد عربی دارند، پژوهش گران حاضر، بر آن شدند تا به تحلیل صرفی و نحوی اشعار عربی کلیله و دمنه که یکی از متون گران سنگ نثر فارسی است، بپردازند. تا با این شیوه کاربردی، مسایل فوق، بهتر فراگرفته شود. در در کتاب فوق،‌سعی شده تا ابیات و امثله عربی با دقت تمام به لحاظ ساختار واژگان و اعراب کلمات، بررسی و تحلیل شود.همچنین تمامی اشعار با زبانی ساده و روان ترجمه شده اند. البته باید اذعان کرد که ترجمه ها بیشتر ناظر بر ترجمه های کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی است.

کتابهای که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی میشود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه میشود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. الجدید فی الصرف و النحو، دیباچی سید ابراهیم، تهران، انتشارات سمت، 1377.
 2. امعجم الوسیط، انیس ابراهیم و همکاران، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367.
 3. جامع الدروس العربیه، غلایینی مصطفی،‌ تهران، انتشارات ناصر خسرو.
 4. شرح ابن عقیل محمد محیی الدین عبدالحمید طیبیان،‌چاپ چهاردهم، تهران، ناصر خسرو.
 5. فرهنگ لاروس، خلیل جر، ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، 1379.
 6. کلیله و دمنه، ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی،‌ تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، چاپ دهم، تهران، 1371.
 7. مبادی العربیه: رشید الشرتونی، قم،‌دارالعلم، چاپ یازدهم.
 8. نحو ساده، طباطبایی محمدرضا، قم، انتشارات دارالعلم، 1370.
 9. موسوعه النحو و الصرف و الاعرب، یعقوب امیل بدیع، بیروت، دارالعلم للعلایین، 2009.

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی(تاریخ ادبیات)

مجموعه حاضر خلاصه ای است از  تاریخ ادبیات ایران و سبک شناسی که با تکیه بر مهم ترین مطالب، گردآوری و تدوین شده است. با توجه به اینکه تعداد اسامی در درس تاریخ ادبیات بسیار است و به خاطر سپردن آن، اعم از نام کتابها و مولفان آنها، بسیار دشوار است، بنابراین،‌ مطال این کتاب برای سهولت یادگیری دانشجویان به صورت دوره های تاریخی و در عین حال آثار مهم هر دوره و نویسندگان و شاعران مشهور و صاحب نام، تدوین و طبقه بندی شده است. موضوعاتی، نظیر مسایل سیاسی اجتماعی و یا اوضاع ادبی را میتوان خلاصه کرد و چکیده مهم ترین مطالب را آورد، اما در بخش کتب و شاعران و نویسندگان به طور عام، نمیتوان مدعی خلاصه نویسی شد. به همین سبب در این قسمت مطالب کلیدی و شاخص را آورده ایم.

نگارنده توصیه میکند دانشجویان گرامی با زمان بندی مناسب یکبار منابع اصلی را مرور کنند و سپس به مطالعه این کتاب بپردازند،‌ به گونه ای که تمام مطالب کتاب به خاطر سپرده شود ، چون مجموعه کتاب های (خلاصه مباحث)‌ از قبیل تاریخ ادبیات یا متون نظم و غیره ،‌در بردارنده مهم ترین نکات درسی است، به همین سبب تمام مطالب کتب مذکور از اهمیت ویژه و در عین حال یکسانی برخوردار است،‌ چون در سطر آن میتواند سوال امتحانی باشد.

کتابهای که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی میشود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه میشود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. آرین پور، یحیی، از صبا تا نیما، انتشارات زوار، چاپ نهم، 1378.
 2. آرین پور، یحیی، از صبا تا روزگار ما، انتشارات زوار ، چاپ پنجم، 1378.
 3. بهار، محمد تقی (ملک الشعرا)، سبک شناسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،‌ 1375.
 4. شمیسا، سیروس، سبک شناسی شعر فارسی،‌انتشارات فردوس، چاپ نهم، 1382.
 5. شمیسا، سیروس، سبک شناسی نثر فارسی،‌ نشر میترا ،چاپ پنجم ،1380.
 6. صفا،ذبیح الله ، تاریخ ادبیات ایران، انتشارات فردوس، چاپ هجدهم، 1378.

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی(زبان تخصصی)

درس زبان انگلیسی در سطح عمومی و تخصصی در رشته زبان و ادبیات فارسی، اهمیت بسیار بالایی دارد، هر ضریب امتیاز این درس در آزمون دوره کارشناسی ارشد در مقایسه با درس های اصلی رشته مذکور در پایین ترین حد قرار دارد. امروزه زبان انگلیسی به گونه ای اجتناب ناپذیر از ضروریات هر رشته تحصیلی است و برای ورود به حوزه های تخصصی، باید این را فرا گرفت.

نگارندگان در این مجموعه سعی کرده اند با مراجعه به مهم ترین کتاب های مرجع گرامر، مطالب مورد نیاز را گردآوری کنند. این کتاب دربرگیرنده قواعد زبان انگلیسی، مجموعه ای از آزمون های تافل و ترجمه متون تخصصی ادبیات، از جمله بخش هایی از تاریخ ادبیات ادوارد براون، همچنین مقالاتی کوتاه در زمینه شعر و نثر معاصر است. 

کتابهای که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی میشود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه میشود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. Lets write English 1,George E.Wishon/Julia M.Burks, American Book comany, New York,1989.

 2. Cambridge preparation for the TOFEL test(second edition),Jolene Gear/ Robert Gear, Cambridge university press, 1996.
 3.  A practical English Grammer (fourth edition),A.J. Thomson /A.V.Maritinet, Oxford university press,1986.
 4. English sentence structure, Robert krohn, The university of Michigan press.
 5. A History of persian literature, Edward Brown.
 6. en.wikipedia.org/persian literature

عنوان
کتاب های خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
تهیه کنندگان
دکتر اکبر شاملو
مشخصات ظاهری
147 صفحه
وضعیت فهرست نویسی
فیپا
موضوع
آزمون های دوره های تحصیلات تکمیلی – ایران
ادبیات فارسی – آزمونها و تمرین ها ( عالی )
دانشگاه ها و مدارس عالی – ایران – آزمونها
حروفچینی
پردازش
لیتوگرافی
پردازش
چاپ و صحافی
پردازش
پردازش
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.