خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

A1101701
350٬000 ‎ریال
بدون مالیات

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

بیش از 1900 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

نثر فارسی

نظم فارسی

کلیات مسایل ادبی 

زبان عربی

خلاصه درس های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی نشر پردازش

هدف از تدوین این کتاب،‌ رهنمونی دانشجویان گرامی به دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی است. پهنه  ادبیات فارسی آنقدر گستره و فراگیر است که هیچگاه نمیتوان نکته های زیبای آثار نغز و شیوای بزرگان آن را در کتاب و نوشته ای مختصر، عرصه نمود. بنابراین توصیه میشود برای فهم عمیق متون نثر فارسی به اصل کتب مراجعه شود و با دقت تمام مطالعه گردد. 

گاهی در پرسش های آزمون با عباراتی مواجه میشویم که بسیار ساده است و واژه های دشوار و غیر قابل فهم در آن نمتوان یافت، در این گونه موارد فهم درست عبارت در گرو خواندن کامل متن یا حکایت و داستان است.گاه واژه ای را از جمله ای حذف میکنند و دانشجو بایستی آن را تشخیص دهد این مسئله هم در گروه تسلط به متن و ساختار و سبک آن است. مقصود از این تفضیل ابتدا دعوت دانشجویان است به خواندن تب مورد نظر در آزمون و آنگاه دقت لازم در عبارات نغزکه در آن پیچش و دشواری نهفته است. اما بدان سبب که حجم متون فراگیر و گسترده است این امکان وجود دارد که پس از یک بار خواندن، عبارات درخور توجه به فراموشی سپرده شود.

بدین سبب این کتاب و نوشته بر آن است تا کار مطالعه را بر شما آسان و هموار گرداند و دیگر بار نیازی به خواندن متن نباشد. چرا که عبارات مهم و درخور توجه با دقت تمام بررسی و تشریح شده اند.

تنظیم مطالب به گونه ای است که از اتلاف وقت جلوگیری میشود، هر چند این نوشته میتوانست حجم بیشتری را به خود اختصاص دهد اما هدف، انتخاب و گزینش مهمترین عبارات و جملات بوده است. دربسیاری موارد عبارات به گونه ای است که گویی از قبل و بعد از آن چیزی کاسته شده که البته امری اجتناب پذیر است چون بنای کار همان شیوه ای است که در پرسش های آزمون معیار قرار میگیرد.

برای شرح و توضیحات عبارات از منابع ماخذی که بهره برده شده حتی المکان در داخل متن بدانها اشاره شده است اما در پایان کتاب تمام منابع به طور کامل معرفی شده است.

کتابهای که به عنوان منابع مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی مورد استفاده معرفی میشود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توصیه میشود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. بدیع(نگاهی تازه به بدیع) ، سیروس شمیسا، چاپ پنجم، انتشارات فردوس.
 2. بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی.
 3. بیان، سیروس شمیسا، چاپ سوم، انتشارات فردوس.
 4. تاریخ ادبیات ایران، ذبیح الله صفا، انتشارات ققنوس، تهران 1368.
 5. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب،1374.
 6. تاریخ جهانگشای جوینی، (گزیده)، جعفر شعار، تهران 1370.
 7. چهار مقاله، نظامی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین.
 8. حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران،1377.
 9. دستور زبان فارسی، عبدالرسول خیام پور، تهران، 1373.
 10. دشواریهای ایوان خاقانی، میرجلال الدین کزازی، تهران،1387.
 11. رستم و اسفندیار(رزم نامه)،جعفر شعار، حسن انوری، چاپ نهم، انتشارات علمی.
 12. رستم و سهراب(غم نامه)،جعفر شعار، حسن انوری، انتشارات علمی، 1370.
 13. سبک شناسی نثر، سیروس شمیسا، نشر میترا،1380.
 14. سبک شناسی نظم، سیروس شمیسا.
 15. فن نثر در ادب فارسی، حسین خطیبی، تهران، 1375.
 16. کلیله و دمنه، نصرالله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران 1371.
 17. گزیده خاقانی، ضیاالدین سجادی، انتشارات امیرکبیر.
 18. گلستان، سعدی شیرازی ، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران 1367.
 19. مثنوی مولوی (شرح جامع)، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، 1380.
 20. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح و توضیح وحید دستگردی.
 21. مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران 1375.
 22. معانی و بیان، محمد علوی مقدم، رضا اشرف زاده، انتشارات سمت.
 23. منطق الطیر عطار، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ نهم، علمی فرهنگی.
 24. مبادی العربیه، معلم رشید الشرتونی، دارالعلم قم.
عنوان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
تهیه کنندگان
دکتر اکبر شاملو
مشخصات نشر
تهران ، پردازش ، 1390
مشخصات ظاهری
268 صفحه
شابک
978-964-203-109-2
وضعیت فهرست نویسی
فیپا
موضوع
آزمون های دوره های تحصیلات تکمیلی – ایران
ادبیات فارسی – آزمونها و تمرین ها ( عالی )
دانشگاه ها و مدارس عالی – ایران – آزمونها
رده بندی کنگره
pri 2626/ش2خ8 1388
رده بندی دیویی
76/0فا4
شماره کتابخانه ملی
1524154
تیراژ
200
حروفچینی
پردازش
لیتوگرافی
پردازش
چاپ و صحافی
پردازش
پردازش
99999 قلم
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.