مطالعات زنان

فیلترهای فعال

Available
مطالعات زنان

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مطالعات زنان (جلد اول)

A1137101
400٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مطالعات زنان (جلد دوم)

A1137102
600٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان(جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مطالعات زنان (جلد سوم)

A1137103
400٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان انتشارات پردازش (جلد سوم) نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مطالعات زنان (دانشگاه آزاد)

A1137301
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان(دانشگاه آزاد) نشر پردازش   نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)

A1137701
500٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مطالعات زنان(حقوق زن در اسلام) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (زبان عمومی و تخصصی)

400٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (روش تحقیق)

400٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (روش تحقیق) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مطالعات زنان

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (مبانی روانشناسی)

400٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مطالعات زنان (مبانی روانشناسی) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه درس کارشناسی ارشد مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)

400٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه درس کارشناسی ارشد مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مددکاری اجتماعی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی (جلد اول)

A1139101
800٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی انتشارات پردازش(جلد اول) نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

A1139701
800٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث مددکاری اجتماعی انتشارات پردازش   نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد

فیلتر توسط

برند

برند

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 300٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.