مجموعه حقوق

فیلترهای فعال

Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد اول)

A1126101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :4  در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد دوم)

500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)(جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :4  در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد سوم)

A1126103
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد اول)

A1126104
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :6 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد دوم)

A1126105
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)(جلد دوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد سوم)

A1129109
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ: 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(جلد اول)

A1126501
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(به زبان انگلیسی)(جلد اول) انتشارات پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(جلد دوم)

A1126108
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(متون حقوقی)(به زبان انگلیسی)(جلد دوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ: 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
همه سوال های متون فقه
Available
مجموعه حقوق

همه سوال های متون فقه

800٬000 ‎ریال
همه سوال های متون فقه انتشارات پردازش 1220 سوال چهار گزینه ای  قابل استفاده برای دانشجویان تمام مقاطع در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی)(جلد اول)

A1126503
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(حقوق عمومی)(جلد اول) انتشارات پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی)(جلد دوم)

A1126504
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(حقوق عمومی)(جلد دوم) نشر پردازش در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق بین الملل)(جلد دوم)

A1126501
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق بین الملل) (جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث متون فقه کارشناسی ارشد حقوق

A1126703
1٬000٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه متون فقه مباحث کارشناسی ارشد حقوق انتشارات پردازش   نوبت چاپ 2 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

نرم افزار آموزشی حقوق بین الملل عمومی

A1126N01
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی حقوق بین الملل عمومی انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز : Windows Xp / 7 /Vista / 8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اداری)
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اداری)

A1126N03
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی حقوق اداری کارشناسی ارشد حقوق انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی)
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی)

A1126N02
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی) انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7...
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)

A1126701
1٬000٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نشر پردازش   نوبت چاپ :2-1400 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)

A1126702
800٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی) نشر پردازش   نوبت چاپ :5   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (اصول فقه)

A1126706
400٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (اصول فقه) نشر پردازش نوبت چاپ : 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

همه سوال های حقوق خصوصی (جلد چهارم)

1٬000٬000 ‎ریال
همه سوال های حقوق خصوصی (جلد چهارم) نشر پردازش بی نظیرترین و کامل ترین مجموعه حقوق خصوصی  شما می توانید چند صفحه اول این کتاب را در قسمت پیوستها (زیر جلد کتاب) مشاهده کنید.
همه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق مدنی)
Available
خانه

همه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق مدنی)

900٬000 ‎ریال
همه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق مدنی) انتشارات پردازش بی نظیرترین مجموعه حقوق مدنی(سوالات آزمونهای کشور از سال 1372 تا سال 1398)  شما می توانید چند صفحه اول این کتاب را در قسمت پیوستها ( زیر عکس جلد کتاب ) مشاهده کنید.
همه سوال های حقوق تجارت انتشارات پردازش
Available
خانه

همه سوال های حقوق تجارت انتشارات پردازش

900٬000 ‎ریال
همه سوال های حقوق تجارت انتشارات پردازش  بی نظیرترین مجموعه حقوق تجارت شامل کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1372 تا 1399  1015 سوال چهار گزینه ای حقوق تجارت همراه با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر منبع قابل استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا ی رشته حقوق کانون وکلا، قضاوت ، سر دفتران اسناد رسمی بخصوص متقاضیان آزمون های...
همه سوالهای حقوق جزا و جرم شناسی (جلد 4)
Available
خانه

همه سوالهای حقوق جزا و جرم شناسی (جلد 4)

500٬000 ‎ریال
همه سوالهای حقوق جزا و جرم شناسی (جلد 4) نشر پردازش بی نظیرترین و جدیدترین مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی تهیه شده توسط دکتر وحید کریمی راد

فیلتر توسط

برند

برند

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 600٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.