مجموعه حقوق

Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد اول)

پردازش
A1126101
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :85-72 سال سوال های آزاد :84-74 نوبت چاپ :4  در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد سوم)

پردازش
A1126103
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :91-89 سال سوال های آزاد :91-89 نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد اول)

پردازش
A1126104
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :83-72 سال سوال های آزاد :83-74 نوبت چاپ :6 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد دوم)

پردازش
A1126105
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)(جلد دوم) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :87-84 سال سوال های آزاد :87-84 نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد سوم)

پردازش
A1129109
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری : 91-88 سال سوال های آزاد: 91-88 نوبت چاپ: 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(جلد اول)

پردازش
A1126501
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(به زبان انگلیسی)(جلد اول) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :87-72 سال سوال های آزاد :87-74 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(جلد دوم)

پردازش
A1126108
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(متون حقوقی)(به زبان انگلیسی)(جلد دوم) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری : 91-88 سال سوالات آزاد: 90-88 نوبت چاپ: 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

همه سوال های حقوق (متون فقه)

پردازش
450٬000 ‎ریال
کتاب سوال های متون فقه انتشارات پردازش با پاسخ تشریحی  دانشگاه سراسری: 94-72 دانشگاه سراسری: 94-74 نوبت چاپ: اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی)(جلد اول)

پردازش
A1126503
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(حقوق عمومی)(جلد اول) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :87-72 سال سوال های آزاد :87-72 نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی)(جلد دوم)

پردازش
A1126504
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(حقوق عمومی)(جلد دوم) نشر پردازش سال دانشگاه سراسری : 91-88 سال دانشگاه آزاد: 91-88 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق بین الملل)(جلد دوم)

پردازش
A1126501
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق بین الملل) (جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری و آزاد :91-88 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث متون فقه کارشناسی ارشد حقوق

پردازش
A1126703
600٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه متون فقه مباحث کارشناسی ارشد حقوق انتشارات پردازش   نوبت چاپ :5 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

نرم افزار آموزشی حقوق بین الملل عمومی

پردازش
A1126N01
500٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی حقوق بین الملل عمومی انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز : Windows Xp / 7 /Vista / 8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول،...
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اداری)

پردازش
A1126N03
500٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی حقوق اداری کارشناسی ارشد حقوق انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این...
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی)

پردازش
A1126N02
500٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی) انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره...
Available
خانه

همه سوال های آیین دادرسی مدنی

پردازش
500٬000 ‎ریال
کتاب همه سوال های آیین دادرسی مدنی نشر پردازش سال سوال های سراسری :98-75 سال سوال های آزاد :94-75 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)

پردازش
A1126701
600٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی) نشر پردازش   نوبت چاپ :6 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)

پردازش
A1126702
600٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی) نشر پردازش   نوبت چاپ :5   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (اصول فقه)

پردازش
A1126706
300٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (اصول فقه) نشر پردازش نوبت چاپ : 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(آیین دادرسی کیفری)

پردازش
A1126701
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(آیین دادرسی کیفری) 0 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Product added to wishlist
Product added to compare.