مجموعه حقوق

فیلترهای فعال

Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد اول)

A1126101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :85-72 سال سوال های آزاد :84-74 نوبت چاپ :4  در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد سوم)

A1126103
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :91-89 سال سوال های آزاد :91-89 نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد اول)

A1126104
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :83-72 سال سوال های آزاد :83-74 نوبت چاپ :6 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد دوم)

A1126105
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)(جلد دوم) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :87-84 سال سوال های آزاد :87-84 نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد سوم)

A1129109
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)(جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری : 91-88 سال سوال های آزاد: 91-88 نوبت چاپ: 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(جلد اول)

A1126501
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(به زبان انگلیسی)(جلد اول) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :87-72 سال سوال های آزاد :87-74 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق (متون حقوقی)(جلد دوم)

A1126108
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق(متون حقوقی)(به زبان انگلیسی)(جلد دوم) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری : 91-88 سال سوالات آزاد: 90-88 نوبت چاپ: 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

همه سوال های حقوق (متون فقه)

800٬000 ‎ریال
کتاب سوال های متون فقه انتشارات پردازش با پاسخ تشریحی  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی)(جلد اول)

A1126503
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(حقوق عمومی)(جلد اول) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :87-72 سال سوال های آزاد :87-72 نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق عمومی)(جلد دوم)

A1126504
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق(حقوق عمومی)(جلد دوم) نشر پردازش سال دانشگاه سراسری : 91-88 سال دانشگاه آزاد: 91-88 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه حقوق

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق بین الملل)(جلد دوم)

A1126501
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق (حقوق بین الملل) (جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری و آزاد :91-88 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث متون فقه کارشناسی ارشد حقوق

A1126703
600٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه متون فقه مباحث کارشناسی ارشد حقوق انتشارات پردازش   نوبت چاپ :5 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

نرم افزار آموزشی حقوق بین الملل عمومی

A1126N01
1٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی حقوق بین الملل عمومی انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز : Windows Xp / 7 /Vista / 8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول،...
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اداری)

A1126N03
1٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی حقوق اداری کارشناسی ارشد حقوق انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این...
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی)

A1126N02
1٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد حقوق (حقوق اساسی) انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره...
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی)

A1126701
800٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(خصوصی) نشر پردازش   نوبت چاپ :6 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی)

A1126702
800٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق(جزا و جرم شناسی) نشر پردازش   نوبت چاپ :5   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (اصول فقه)

A1126706
400٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق (اصول فقه) نشر پردازش نوبت چاپ : 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

همه سوال های حقوق مدنی

700٬000 ‎ریال
شما می توانید چند صفحه اول این کتاب را در قسمت پیوستها ( زیر عکس جلد کتاب ) مشاهده کنید.
Available
خانه

همه سوال های حقوق تجارت

700٬000 ‎ریال
شما می توانید چند صفحه اول این کتاب را در قسمت پیوستها ( زیر عکس جلد کتاب ) مشاهده کنید.

فیلتر توسط

برند

برند

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 600٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.