مجموعه علوم ورزشی

فیلترهای فعال

Available
مجموعه علوم ورزشی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد اول)

A1106101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه علوم ورزشی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد دوم)

A1106102
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه علوم ورزشی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد سوم)

A1106103
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی(جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه علوم ورزشی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد چهارم)

A1106104
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد چهارم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه علوم ورزشی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی (جلد پنجم)

A1106105
500٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی نشر پردازش (جلد پنجم) نوبت چاپ: 2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه علوم ورزشی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی و...

A1106501
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی و تغذیه ورزشی) نشر پردازش نوبت چاپ : 1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث اساسی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ارشد تربیت بدنی

A1106703
500٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث اساسی تربیت بدنی نشر پردازش (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزش)

A1106701
400٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزش) نشر پردازش   نوبت چاپ :1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تربیت بدنی(حرکت شناسی - مدیریت سازمان ها...

A1106702
400٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تربیت بدنی(حرکت شناسی - مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی) نشر پردازش   نوبت چاپ: 1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد

فیلتر توسط

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 350٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.