علوم پایه

فیلترهای فعال

Available
مجموعه ریاضی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد ریاضی (جلد چهارم)

A1208104
250٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد ریاضی(جلد چهارم) انتشارات پردازش نوبت چاپ: 1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه ریاضی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد ریاضی (جلد پنجم)

A1208105
350٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد ریاضی(جلد پنجم) انتشارات پردازش نوبت چاپ: 2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمار جلد اول نشر پردازش
Available
مجموعه آمار

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمار جلد اول

A1207101
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد آمار انتشارات پردازش (جلد 1) سال سوال های سراسری :73-82 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید.
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آمار نشر پردازش
Available
مجموعه آمار

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آمار (جلد دوم)

A1207102
500٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد آمار  نشر پردازش (جلد 2) سال سوال های سراسری :86-83 سال سوال های آزاد :85-82 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه آمار

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمار (جلد سوم)

A1207103
500٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد آمار پردازش (جلد سوم) سال سوال های سراسری : 87 و 88 سال سوال های آزاد : 86 تا 88 تعداد صفحات :232 شابک :978-964-203-718-6 نوبت چاپ :1 تیراژ :0 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمار (جلد چهارم) نشر پردازش
Available
مجموعه آمار

کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمار (جلد چهارم)

A1207104
500٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آمار(جلد چهارم) انتشارات پردازش سال سوالهای سراسری :92-89 سال سوالهای آزاد:89 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه شیمی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی آلی)(جلد دوم)

A1203501
600٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی آلی(جلد دوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه زیست شناسی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی (میکروبیولوژی)

A1206501
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(میکروبیولوژی) انتشارات پردازش نوبت چاپ: 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه زیست شناسی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی (زبان عمومی و تخصصی)

A1206502
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زیست شناسی(زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش نوبت چاپ:1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Product added to wishlist
Product added to compare.