مجموعه مهندسی صنایع

فیلترهای فعال

Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد اول)

A1259101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد دوم)

A1259102
700٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد دوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد سوم)

A1259103
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد چهارم)

A1259104
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد چهارم) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد پنجم)

A1259105
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(جلد پنجم) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد ششم)

A1259106
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد ششم) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی)

A1259501
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات)

A1259502
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی)

A1259503
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی)

A1259504
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فنی و مهندسی (آمار و احتمال)

A1259505
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فنی و مهندسی (آمار و احتمال) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 تعداد صفحات :258 شابک :978-964-203-426-0 نوبت چاپ :2 تیراژ :2100 0 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

نرم افزار آزمون ساز کارشناسی ارشد صنایع

A1259N01
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آزمون ساز کارشناسی ارشد صنایع با پاسخ تشریحی نشر پردازش مجموعه سوال های کنکور سراسری و آزاد  امکان مطالعه تست ها و پاسخ آنها طبقه بندی قابلیت آزمون سازی به چند روش مختلف (بر اساس سال و دانشگاه - دروس - مباحث - یادداشت های الحاقی - درجه اهمیت مباحث) صدور کارنامه پاسخ کاملا تشریحی این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها) انتشارات پردازش
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (برنامه ریزی و کنترل...

A1259N04
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات 1)
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات 1 و 2)

A1260N02
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات 1) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحدهای صنعتی) نشر پردازش
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحدهای صنعتی)

A1259N02
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحدهای صنعتی) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 فصل 1 : طراحی محصول ـ طراحی فرآیندفصل 2 : دسته بندی و استقرار ماشین آلاتفصل 3 : جریان موادفصل 4 : توسعه کارخانهفصل 5 : طراحی فضاهافصل 6 : مکان یابیفصل 7 : الگوریتم...
Available
خانه

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد هفتم)

300٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد هفتم) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات)

A1259701
600٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات) نشر پردازش  بیش از 350 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی)

A1259703
500٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی) نشر پردازش نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
کتاب همه سوال های آمار و احتمال مهندسی
Available
خانه

کتاب همه سوال های آمار و احتمال مهندسی

1٬000٬000 ‎ریال
کتاب همه سوال های آمار و احتمال مهندسی انتشارات پردازش این کتاب شامل سوال های کنکور سراسری کارشناسی ارشد از سال 68 تا 99 می باشد. دارای 1025 سوال آمار و احتمال مهندسی آزمونهای کشور با پاسخ های کاملا تشریحی برای اطلاعات بیشتر وارد وب سایت پردازش شوید.

فیلتر توسط

برند

برند

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 500٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.