مجموعه شیمی

فیلترهای فعال

Available
مجموعه شیمی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی آلی)(جلد دوم)

A1203501
600٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی آلی(جلد دوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه شیمی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی معدنی)(جلد اول)

A1203502
700٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مجموعه شیمی (شیمی معدنی) نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه شیمی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی تجزیه)(جلد اول)

A1203503
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی تجزیه) جلد اول نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1392 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه شیمی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی فیزیک)(جلد اول)

A1203504
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی(شیمی فیزیک)(جلد اول) نوبت چاپ : 3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه شیمی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی (شیمی فیزیک)(جلد دوم)

A1203505
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد شیمی(شیمی فیزیک)(جلد دوم) نوبت چاپ : 3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناس ارشد شیمی تجزیه

A1203705
500٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناس ارشد شیمی تجزیه انتشارات پردازش نوبت چاپ:4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی(زبان تخصصی)

A1203704
600٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی(زبان تخصصی) انتشارات پردازش نوبت چاپ:اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی(معدنی)

A1203702
800٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی معدنی نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی آلی

A1203701
400٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی آلی انتشارات پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

A1203703
500٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی فیزیک نشر پردازش چاپ اول:90 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید

فیلتر توسط

برند

برند

قیمت

قیمت

  • 250٬000 ‎ریال - 600٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.