مجموعه مهندسی مکانیک

فیلترهای فعال

Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد اول)

A1267101
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :67-71 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم)

A1267102
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :72-76 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد سوم)

A1267103
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :79-77 سال سوال های آزاد :79-77 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد چهارم)

A1267104
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد چهارم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :80-82 سال سوال های آزاد :80-82 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد پنجم)

A1267105
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد پنجم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :83-85 سال سوال های آزاد :83-84 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد ششم)

A1267106
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد ششم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :87-86 سال سوال های آزاد :85-86 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مکانیک (طراحی اجزای ماشین)

A1267703
300٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مکانیک نشر پردازش (طراحی اجزای ماشین) نوبت چاپ :1  در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث ماشین ابزار کارشناسی ارشد مکانیک

A1267704
200٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث ماشین ابزار کارشناسی ارشد مکانیک انتشارات پردازش در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

همه سوال های ترمودینامیک نشر پردازش

400٬000 ‎ریال
همه سوال های ترمودینامیک به صورت آزمون با پاسخ تشریحی نشر پردازش نوبت چاپ :اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

همه سوال های مکانیک خاک

400٬000 ‎ریال
همه سوال های مکانیک خاک به صورت آزمون با پاسخ تشریحی نشر پردازش نوبت چاپ :اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

همه سوال های مکانیک سیالات نشر پردازش

300٬000 ‎ریال
همه سوال های مکانیک سیالات با پاسخ کامل تشریحی نشر پردازش نوبت چاپ :اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کنترل خودکار)

A1267701
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کنترل خودکار) نشر پردازش   تیراژ :2100   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ارتعاشات مکانیکی)

A1267702
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ارتعاشات مکانیکی) نشر پردازش   نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (دینامیک ماشین)

A1267705
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (دینامیک ماشین) نشر پردازش تیراژ :2100 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مکانیک (دینامیک)

A1267706
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مکانیک (دینامیک) انتشارات پردازش   تیراژ :1000   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(استاتیک)

A1267707
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(استاتیک) نشر پردازش   نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
خانه

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مکانیک (زبان عمومی و تخصصی)

A1267708
200٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مکانیک (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش تیراژ :2100 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید

فیلتر توسط

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 400٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.