علوم سیاسی

Available
خانه

همه سوالات اندیشه سیاسی دکتری علوم سیاسی

پردازش
400٬000 ‎ریال
همه سوال های دکتری علوم سیاسی نشر پردازش (اندیشه سیاسی غرب) نوبت چاپ :اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث تئوری های روابط بین الملل و سیاست خارجی دکتری تخصصی...

پردازش
20812701
400٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث اساسی تئوری های روابط بین الملل و سیاست خارجی دکتری تخصصی علوم سیاسی انتشارات پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث جامعه شناسی سیاسی دکتری علوم سیاسی

پردازش
20812702
400٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث اساسی جامعه شناسی سیاسی دکتری علوم سیاسی نشر پردازش نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

خلاصه مباحث تحولات سیاسی و اجتماعی ایران دکتری علوم سیاسی

پردازش
B2081275
450٬000 ‎ریال
کتاب خلاصه مباحث اساسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران دکتری علوم سیاسی انتشارات پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

پردازش
A2117001
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری) نشر پردازش سال دانشگاه سراسری: 92-91 نوبت چاپ : 1 مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)زیرچاپ سال دانشگاه سراسری: 94-93 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد 87)

پردازش
20807101
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد 87) نشر پردازش دانشگاه آزاد : 87 نوبت چاپ :1 مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه آزاد 88-94)زیرچاپ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)

پردازش
A2117001
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری) نشر پردازش سال دانشگاه سراسری: 92-91 نوبت چاپ : 1 مجموعه سوال های دکتری علوم سیاسی همراه با پاسخ تشریحی(دانشگاه سراسری)زیرچاپ سال دانشگاه سراسری: 94-93 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Product added to wishlist
Product added to compare.