علوم انسانی کارشناسی ارشد

سوال های ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد سوم
Available
مجموعه زبان و ادبیات فارسی

سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (جلد سوم)

پردازش
A1101103
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی انتشارات پردازش همراه با پاسخ های کامل تشریحی دانشگاه سراسری سال :83-84-85 دانشگاه آزاد :83-84-85
Available
خانه

نرم افزار آموزشی ارشد محیط زیست (آمار و روش های تحلیل سیستم ها -...

پردازش
A1146N01
500٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد محیط زیست (آمار و روش های تحلیل سیستم ها - روش های آماری) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در...
سوال های ارشد زبان و ادبیات فارسی جلد چهارم
Available
مجموعه زبان و ادبیات فارسی

سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (جلد چهارم)

پردازش
A1101104
350٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نشر پردازش جلد چهارم ;همراه با پاسخ های کامل تشریحی دانشگاه سراسری سال :86-87-88-89 دانشگاه آزاد :86-87-88-89
سوالات ارشد ادبیات فارسی-کلیات مسایل ادبی
Available
مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری

کتاب سوالات کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (کلیات مسایل ادبی)

پردازش
A1101504
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (کلیات مسایل ادبی) همراه با پاسخ های کامل تشریحی دانشگاه سراسری سال :71 تا 97  دانشگاه آزاد: 74 تا 91 
سوال های ارشد ادبیات فارسی نثر فارسی
Available
مجموعه زبان و ادبیات فارسی

کتاب سوالات کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (نثر فارسی)

پردازش
A1101502
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد ادبیات فارسی (نثر فارسی) نشر پردازش همراه با پاسخ های کامل تشریحی دانشگاه سراسری سال 70 تا 89 دانشگاه آزاد 73 تا 89
Available
خانه

نرم افزار آموزش تافل دکتری

پردازش
A1121N02
500٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزش تافل دکتری انتشارات پردازش CD آموزشی نشر پردازش دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری نرم افزار همراه با 25 درصد تخفیف ارایه شده است سیستم عامل مورد نیاز : Windows Xp / 7 /Vista / 8 همراه با CD نرم افزار آزمون تعیین سطح در سه بخش گرامر - واژگان و درک مطلب با قابلیت صدور کارنامه و مرور آزمون ها این نرم افزار نیاز به...
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
Available
مجموعه زبان و ادبیات فارسی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

پردازش
A1101701
350٬000 ‎ریال
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادبیات فارسی بیش از 1900 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی نثر فارسی نظم فارسی کلیات مسایل ادبی  زبان عربی
سوال های کارشناسی ارشد عربی (تاریخ ادبیات-ترجمه و اعراب گذاری)
Available
مجموعه زبان عربی

کتاب سوالات کارشناسی ارشد عربی تاریخ ادبیات ، ترجمه و اعراب گذاری

پردازش
A1104501
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد عربی (تاریخ ادبیات ، ترجمه و اعراب گذاری) همراه با پاسخ های کامل تشریحی دانشگاه سراسری سال :71 تا 89 دانشگاه آزاد :76 تا 88
کتاب سوالات کارشناسی ارشد عربی صرف و نحو
Available
مجموعه زبان عربی

کتاب سوالات کارشناسی ارشد عربی صرف و نحو

پردازش
A1104504
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد عربی صرف و نحو همراه با پاسخ های کامل تشریحی دانشگاه سراسری سال 71 تا 98 دانشگاه آزاد 77 تا 91
ارشد عربی ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس
Available
مجموعه زبان عربی

کتاب سوالات ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس کارشناسی ارشد عربی

پردازش
A1104506
300٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد عربی ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس همراه با پاسخ های کامل تشریحی (جلد اول) دانشگاه سراسری سال  71 تا 89 دانشگاه آزاد 76 تا 88
Product added to wishlist
Product added to compare.